Mennesker er som farget glass;

Skjønnheten viser seg først

Når den belyses innenfra.


Elisabeth Kübler-Ross

 

Hva er Plastisk Kirurgi?

Plastisk kirurgi betyr egentlig formende kirurgi. Navnet stammer fra det greske ordet plasticos.
Den tradisjonelle plastikkirurgien har som hovedmål å gjenskape normal anatomi etter medfødte misdannelser, kreft og skader så langt dette er mulig (se for øvrig www.legeforeningen.no Norsk plastikkirurgisk forening). Kosmetisk eller estetisk kirurgi er en del av faget som har til hensikt
å forbedre eller forynge utseende.

Hvorfor ønsker vi å forbedre, eller til og med forandre vårt utseende? Motivene er mange. Det kan dreie seg om et konkret problem, - noe man sjenerer seg over, eller som man mener reduserer livskvaliteten eller selvtilliten. Man kan ønske å forsinke aldringsprosessen for å stå lengre i jobb og ikke bli stemplet som ”gammel”. Ønske om å bli mer tiltrekkende for det annet kjønn kan være et motiv. Ved å rette på et problem får man ”frigjort” positiv utstråling. Flere har kalt plastisk kirurgi ”surgery of the soul”.